Kontakti

Sazināties

Tālrunis / Fakss:

+371 67 995 410

Epasts:

info@bralis.lv

Rekvizīti

SIA “Alus Nams”

Reģ. Nr. 

LV 4003448498

Licenses Nr.

MT 00000007536

Juridiskā adrese:

Stabu iela 64-3, Rīga, LV-1009

Ražotnes adrese:

“Ojāri”, Griķi, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, LV-2136

Maksājumiem

AS DNB Banka

SWIFT:

RIKOLV2X

Konts:

LV26RIKO0001220000356

AS SEB Banka

SWIFT:

UNLALV2X

Konts:

LV10UNLA001011469677