Lietošanas noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā www.bralis.lv. Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas www.bralis.lv, ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

1. Termini

1.1. ALUS NAMS – tiešsaistes tirdzniecības vietai www.bralis.lv īpašnieks ir SIA “Alus Nams”, reģistrācijas Nr. 40003448498, juridiskā adrese: Stabu iela 64-3, Rīga, LV-1009, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem;

1.2. Klients – fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces ALUS NAMS, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar SIA ALUS NAMS;

1.3. Veikals Brālis – tiešsaistes tirdzniecības vieta www.bralis.lv, kuru klients izmanto pasūtījuma veikšanai;

1.4. Piegāde – klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi, kas ir norādīta klienta pasūtījumā;

2. Pasūtīšana

2.1. Klients var izmantot Veikals Brālis pakalpojumus un pasūtīt preces kā viesis. Veicot pasūtījumu Klientam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, kontaktinformācija saziņai un precīza piegādes adrese.

2.2. Veicot preču pasūtīšanu Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu.

2.3. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana, u.tml.) Klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.

2.4. Klientu personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu Veikals Brālis sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo noteikumiem un nosacījumi 10. sadaļā.

3. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

3.1. Preču cenas Veikals Brālis ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā Piegādes cena var ietvert nodevas. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.

3.2. Preču piegāde Klientam tiek veikta tikai tad, ja pasūtīto preču kopējā summa (bez piegādes maksas) Veikals Brālis pārsniedz 20.00 EUR un norādītā piegādes adrese adrodas Rīgas teritorijā.

3.3. Ja norādītā piegādes adrese atrodas ārpus Rīgas teritorijas, Veikals Brālis patur tiesības atteikt piegādi par to priekšlaicīgi brīdinot Klientu.

3.4. Papildus cenai Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjer piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi Rīgas teritorijā 5 EUR, ja preču kopējā cena piegādei ir virs 20.00 EUR, bet mazāk par 49.99 EUR. Piegādes maksa nav piemērojama gadījumā, ja kopējā preču cena piegādei pārsniedz 50.00 EUR.

3.5. Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas Veikals Brālis maksājumu metožu izvēlnē. Maksājums ir jāveic pirms preču saņemšanas.

3.6. Pēc pasūtījuma saņemšanas Veikals Brālis nosūta klientam e-pastā pasūtījuma apstiprināšanu.

3.7. Preces tiek komplektētas kartona kastēs vai plastmasas maisos.

4. Produktu apkopošana un piegāde

4.1. Veikals Brālis cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ Veikals Brālis negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti.

4.2. Piegāde tiks veikta 2 darba dienu laikā pēc apmaksas veikšanas uz adresi, kuru norādījis Klients pasūtījuma veikšanas brīdī. Veikals Brālis piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzīvokļu mājā, tikai ja:

4.2.1. piegādātājam ir Klienta piekrišana; un

4.2.2. mūsu piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski. Veikals Brālis vienmēr rezervē sev tiesības piegādāta pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai.

4.3. Klienta piegādēm uz uzņēmuma adresi, Veikals Brālis var nodrošināt piegādi tikai līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai.

4.4. Piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu un ir uzrādījusi vecuma apliecinošu dokumentu. Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs pieejams un adresē nebūs neviena, kas sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, piegādes brīdī, produkti paliks pie piegādātāja un par atkārtotu piegādi būs jāveic maksājums 5 EUR vērtībā neatkarīgi no pirkuma kopējās summas.

4.5. Gadījumos, kad mēs piegādājam Klienta pasūtījumu Klienta norādītajā laikā, taču adresē nebūs neviena, kas varēs saņemt pasūtījumu, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties ar mums, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Šādos gadījumos, ja Veikals Brālis ir jāatgriež pasūtījums, Klientam var būt pienākums maksāt papildus samaksu.

4.6. Veikals Brālis dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts nolīgtajā laikā, Veikals Brālis neuzņemas nekādu atbildību par šī laika neievērošanu daļā vai pilnībā, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.

4.7. Pasūtījumu apstrāde tiek veikta darba dienās starp plkst. 9:00-16:30; pasūtījumu izsniegšana netiek veikta no plkst. 22:00 līdz 8:00.  

5. Kvalitātes garantija un atbildība

5.1. Produkti, kas attēloti Veikals Brālis, var neatbilst formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

6. Atteikuma Tiesības un Tiesības atteikties

6.1. Klientam ir tiesības vienpusēju izmantot atteikuma tiesības 7 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, nekavējoties par to izmantošanu informējot Veikals Brālis. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos Veikals Brālis izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

6.2. Veikals Brālis ir tiesības pieprasīt, ka Klientam, atsakoties no pārtikas šīs preces ir jānogādā atpakaļ adresē uz kuru norāda Veikals Brālis darbinieks. Klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu.

6.3. Atgriežot preces veikalā, tām ir jābūt bez jekādiem bojājumiem, orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, Veikals Brālis patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

6.4. Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas pie Veikals Brālis ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un Veikals Brālis noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kuras tika veikts pirkums. Veikals Brālis patur tiesības Klientam lūgt visu bojāto preci atgriezt pie ALUS NAMS.

7. Pasūtījuma atcelšana

7.1. Nopietnu apstākļu gadījumā, Veikals Brālis var uz laiku vai pilnībā pārtraukt internet tirdzniecību bez iepriekšējas Klienta informēšanas. Šādos gadījumos, Veikals Brālis atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.

8. Klientu aplakpošana

8.1. Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos Veikals Brālis sazinaties ar mums darba laikā 09:00-16:30 pa telefonu +371 67 995 410 vai e-pastu: pasutijumi@bralis.lv.

9. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana

9.1. Veikals Brālis var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.

9.2. Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulā Latvijas Republikas normatīvie akti un visi strīdi pakļauti Latvijas Republikas tiesām.

9.3. Ja Klients uzskata, ka Veikals Brālis ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

10. Datu apstrāde un aizsardzība

10.1. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī par Veikals Brālis piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi lūdzu meklējiet privātuma politikā.

Lietošanas noteikumos pēdējo reizi izmaiņas veiktas 2020. gada 27. decembrī.